Zo verjaag je marters van je erf en uit je woning!

Marters zijn een veelvoorkomende bron van overlast in zowel landelijke als stedelijke gebieden. Deze slimme en behendige roofdieren kunnen schade aanrichten aan woningen, voertuigen en tuinen. Om de overlast van marters te minimaliseren, is het belangrijk om effectieve maatregelen te nemen om ze te verjagen. In dit artikel zullen we enkele vormen van overlast belichten die marters kunnen veroorzaken. Daarnaast zetten we een aantal methodes op een rij om marters te verjagen en te voorkomen dat ze schade veroorzaken.

Welk overlast veroorzaakt een marter

Marters zorgen rond jouw woning onder andere voor schade aan voertuigen. Marters hebben een natuurlijke neiging om te knagen, en dit geldt ook voor de bekabeling van auto’s. Ze kunnen kabels en slangen beschadigen, wat kan leiden tot storingen en hoge reparatiekosten.

Naast auto’s, zijn ze ook dol op daken en spouwmuren. Waar ze schade kunnen veroorzaken aan isolatiemateriaal, elektrische bedrading en houtwerk. Dit kan leiden tot verlies van energie-efficiëntie en verhoogde brandrisico’s.

Los van schade, kunnen marters geluiden maken in plafonds en muren, wat kan leiden tot slaapverstoring en irritatie.

Waarom marters aan remleidingen knagen

Marters knagen vaak aan remleidingen en andere onderdelen van voertuigen om verschillende redenen. De eerste belangrijke reden is tandverzorging. Marters hebben scherpe tanden die constant groeien. Door te knagen aan harde materialen, zoals de remleidingen, kunnen ze hun tanden slijten en in goede conditie houden.

Ten tweede vinden Marters territorium belangrijk. Marters hebben geurklieren in hun mond, en door te knagen aan onderdelen van voertuigen verspreiden ze hun geur, waardoor ze hun territorium markeren en andere marters laten weten dat het gebied al bezet is.

Het knagen van marters aan onder andere remleidingen kan gevaarlijk zijn omdat het de betrouwbaarheid van het remsysteem kan aantasten en leiden tot remproblemen. 

Middelen om marters te verjagen

Er zijn diverse middelen om marters te verjagen van jouw erf. Effectieve methoden om marters te verjagen: zijn ultrasone apparaten en geurafschrikmiddelen. Ook fysieke barrières kunnen helpen. Je blokkeert hiermee de ingang naar openingen van daken, het plaatsen van roosters bij ventilatieopeningen.

De meest gangbare oplossing is de ultrasone verjaagmethode. Er zijn ultrasone apparaten verkrijgbaar die hoge frequentiegeluiden produceren die onaangenaam zijn voor marters. Deze apparaten zijn meestal alleen hoorbaar voor dieren en niet voor mensen. Plaats ze op strategische locaties om marters af te schrikken.

Pest Tech PT 221 Dierenverjager

pest control

De Supersonische marter en kattenverjager maakt gebruik van krachtige ultrasone geluidsgolven, intense LED-lichtflitsen en een luide alarmfunctie. De lichtflitsen kunnen in combinatie met de geluidsgolven worden gebruikt, ofwel samen met het alarm, ofwel in combinatie met beide tegelijk, om een maximaal effect te bereiken.

BYMADE Marterverjager voor in de auto

BYMADE Marterverjager Auto

Ondervind je problemen met steenmarters, marters en ander ongedierte dat schade aan je auto veroorzaakt? Voorkom dat deze dieren zich in de buurt van je auto nestelen of sloopwerk verrichten.

Deze marterverjager plaats je in of rond jouw auto. De signaalsterkte is c.a. 30 meter. Het apparaat functioneert op batterijen, USB of de autoaccu (met meegeleverde installatieset).

Altho Marterverjager voor in de auto

Altho Marterverjager - Ongedierteverjager

Net als de variant hierboven is dit een ultrasone marterverjager. Qua functionaliteit is deze vergelijkbaar. Het apparaat is tevens aan te sluiten op accu, maar draait ook op USB of op batterijen. De verjager gebruikt slechts 3 Watt waardoor het toestel minimal effect zal hebben op je autobatterij.

Waarom hebben marters een hekel aan ultrasoon geluid?

Marters hebben een gevoelig gehoor en zijn gevoelig voor ultrasoon geluid, dat geluid is met een frequentie die hoger is dan wat mensen kunnen waarnemen. Ultrasoon geluid wordt vaak gebruikt als een methode om marters af te schrikken, omdat het ongemak en irritatie kan veroorzaken bij deze dieren.

Ultrasoon geluid dat specifiek is afgestemd op de gevoeligheid van marters kan voor hen zeer onaangenaam zijn. Het kan een scherp, onprettig geluid voor hen produceren dat hun zenuwstelsel irriteert en hen aanzet om weg te gaan van de bron van het geluid.

Het is belangrijk op te merken dat hoewel ultrasoon geluid vaak effectief is in het afschrikken van marters, de reactie van individuele dieren kan variëren. Sommige marters kunnen eraan wennen of minder gevoelig zijn voor ultrasoon geluid, dus het is mogelijk dat deze methode niet altijd volledig effectief is. Het kan nuttig zijn om ultrasoon geluid te combineren met andere afschrikmiddelen om de beste resultaten te behalen bij het ontmoedigen van marters.

Marters doden is verboden

Marters zijn beschermd om verschillende redenen, waaronder ecologische en ethische overwegingen. Hier zijn enkele belangrijke redenen waarom marters beschermde diersoorten zijn:

  1. Biodiversiteit en ecosysteemregulatie: Marters spelen een belangrijke rol in het ecosysteem. Ze voeden zich met knaagdieren, konijnen, vogels en insecten, waardoor ze een natuurlijke balans handhaven en helpen bij het beheersen van populaties van potentiële plagen. Door marters te beschermen, dragen we bij aan het behoud van de biodiversiteit en het gezonde functioneren van ecosystemen.

  2. Natuurlijk evenwicht: Marters zijn een integraal onderdeel van voedselketens en ecologische netwerken. Hun aanwezigheid helpt bij het handhaven van het evenwicht tussen prooidieren en roofdieren. Als roofdieren spelen marters een cruciale rol in het reguleren van populaties van andere diersoorten, wat bijdraagt aan de veerkracht en stabiliteit van ecosystemen.

  3. Bescherming tegen uitsterven: Sommige soorten marters, zoals de Europese boommarter en de otter, hebben te maken gehad met aanzienlijke achteruitgang in hun populaties. Ze zijn beschermd om hun voortbestaan te waarborgen en te voorkomen dat ze uitsterven. Beschermingsmaatregelen, zoals het behouden van hun leefgebieden, het verbieden van de jacht en het controleren van menselijke verstoring, helpen bij het herstellen van hun populaties.

  4. Dierenwelzijn en ethiek: Marters zijn gevoelige en intelligente dieren. Het beschermen van marters draagt bij aan het bevorderen van dierenwelzijn en ethische behandeling van dieren. Het erkent hun intrinsieke waarde en het recht om te leven zonder onnodige wreedheid of verstoring.

Door marters te beschermen, worden niet alleen individuele soorten beschermd, blijft ook een gezond ecosysteem in stand. 

 

Do it yourself-ers
Logo
Enable registration in settings - general