Is het nog een goed moment om zonnepanelen te kopen met oog op saldering

De salderingsregeling gaat afgebouwd worden. De laatste jaren heb je veel berichten hierover kunnen lezen. Er zijn meerdere ideeën voor het afbouwen van deze regeling. Wat gaat er nu precies allemaal veranderen?

Voor wie geldt het salderen?

Salderen is mogelijk voor iedereen met een kleinverbruiksaansluiting. Dat is een aansluiting van maximaal 3×80 ampère. Het afbouwen van de salderingsregeling is alleen effectief op een zonnepaneeleigenaar met een kleinverbruiksaansluiting en met een meter die het leveren en terug leveren van elektriciteit apart kan meten. Dit is het geval bij digitale meters die niet op afstand leesbaar zijn en slimme meters.

Wat houdt salderen in?

Overdag worden er door de zonnepanelen op jouw dak stroom opgewekt. De stroom die niet meteen gebruikt wordt, gaat weer terug naar het elektriciteitsnet. In het donker wekken de zonnepanelen geen stroom op, maar je gebruikt dan wel stroom. Dan ontvang je de stroom uit het elektriciteitsnet. Als je meer stroom hebt opgewekt dan dat het verbruik is dan krijg je een vergoeding over het overschot. En als je juist meer hebt verbruikt dan ontvang je een rekening van de energiemaatschappij. Bij het salderen is terug geleverde stroom evenveel waard als de afgenomen stroom. Als je mag salderen dan heb je een vrijstelling van de energiebelasting.

Waarom wordt de regeling afgebouwd?

In 2004 heeft de overheid de salderingsregeling ingevoerd. Zo werd het gebruik van duurzame energie gestimuleerd. In die tijd was de terugverdientijd na het plaatsen van zonnepanelen veel langer. Inmiddels is die terugverdientijd flink afgenomen. Door de salderingsregeling in de huidige vorm geeft de overheid te veel subsidie uit. Als de salderingsregeling wordt afgeschaft, wordt er geld bespaard. Met dit bedrag wil de overheid op een andere wijze de productie van duurzame energie stimuleren.

Wanneer start het afbouwen?

Met ingang van 1 januari 2024 wil de regering starten met het afbouwen van de salderingsregeling. Dat kan nog veranderd worden, want het is nu nog een voorstel. De manier van afbouwen of de startdatum kan nog gewijzigd worden. Lees ook de laatste informatie van milieu centraal over de salderingsregeling.

Zijn zonnepanelen nog aantrekkelijk na het afschaffen van salderen?

Als je zonnepanelen hebt gekocht dan heb je na ongeveer 9 jaar zoveel stroom bespaard dat je de investering weer terugverdiend hebt. Zonnepanelen gaan ongeveer 25 jaar mee. Wat in de andere jaren aan stroom wordt opgewekt, is dus winst. Het blijft dus interessant om zonnepanelen aan te schaffen. Ook als de salderingsregeling is afgebouwd. Als je nu zonnepanelen aanschaft, kun je nog even profiteren van de salderingsregeling in de huidige vorm. Door het rustig afbouwen van de regeling kun je langzaam toewerken naar een gebruik van zonnestroom die waardevoller is. Ook als de opgewekte energie direct gebruikt wordt en je minder terug levert aan het net is het interessant om zonnepanelen te hebben. Uiteraard wil je zoveel mogelijk profijt hebben van je investering en zo weinig mogelijk hoeven te betalen aan je energiemaatschappij. Dit kan door zoveel mogelijk je eigen stroom te gebruiken. Elke kilowattuur die je zelf opwekt en verbruikt, koop je niet in.

Daarnaast is de kans groot dat de markt gaat veranderen. Een voorbeeld daarvan is de opkomst van thuisaccu’s en het gebruiken van de elektrische auto als elektrische buffer. Als deze middelen komende jaren standaard en/of betaalbaar worden, kan dat een goed alternatief zijn. Het is immers efficiënt om eigen energie op te slaan en te gebruiken als je dit zelf nodig bent. Momenteel gaat er veel energie ‘verloren’, doordat er veel wordt opgewekt bij zonnige uren, maar dat de consumptie ook in de donkere uren doorgaat.

We kijken uit naar je ideeën

Laat een reactie achter

Do it yourself-ers
Logo
Enable registration in settings - general